Үнээр шүүх
Усны савны багтаамж
Хүчин чадал
хямдралтай
хямдралтай