Смарт Электроникс
Үнээр шүүх
Брэнд Сонголт
Зурагтын төрөл
Инч
Дэлгэцийн нягтрал
LAN оролт
Барааны үнэлгээ
Wi-Fi
Үйлдвэрлэгч улс
хямдралтай
хямдралтай
хямдралтай
хямдралтай
хямдралтай
хямдралтай